Erdély Miklós

  • Roll / Tekercs , 1980

    silver print, 45x65x5cm

  • Bio

ERDÉLY Miklós (1928-1986)

Architect, filmmaker, writer, artist. One of the most multifaceted personalities of Hungarian Neo-Avantgarde art. In his theoretical writings, he was engaged with possibilities for new expression in the various artistic branches, with artistic activities themselves, and with the notion of art. In the mid-1970s, he organised two exhibitions at the Young Artists’ Club, Möbius, and Montage. From 1975, he led the Creativity Exercises art circle, in part, together with Dóra Maurer, and then in 1977, he launched FAFEJ (Fantasy-Developing Exercises), and in 1978, the INDIGO (Interdisciplinary Thinking) course, which became a school of moulding individuality among a new generation of artists. His first retrospective show was at the Óbuda Gallery in 1986.

Építész, filmrendező, író, képzőművész. A magyar neoavantgárd művészet egyik legsokoldalúbb személyisége. Elméleti írásaiban a különböző művészeti ágak új kifejezési lehetőségeinek, magának a művészeti tevékenységnek és a művészet fogalmának az elemzéseivel foglalkozott. A 70-es évek közepén két kiállítást szervezett a Fiatal Művészek Klubjában, a Möbius- és Montázs-kiállítást. 1975-től a Kreativitási Gyakorlatok elnevezésű képzőművészeti kört vezette, részben Maurer Dórával közösen, majd 1977-ben elindította a FAFEJ (Fantáziafejlesztő gyakorlatok), 1978-ban az INDIGO (Interdiszciplináris Gondolkodás) kurzusát, melyek egy új művészgeneráció egyéniségformáló iskolájává váltak. Első gyűjteményes kiállítása az Óbudai Galériában volt 1986-ban.

Szőke Annamária: Erdély Miklós: Eredeti és másolat + Indigórajzok